DDD Lenka Kučerová, Most - deratizace, dezinsekce, desinfekce a asanace

Naše odborná firma nabízí své služby v oblasti deratizace, dezinsekce, dezinfekce a asanace travních porostů.

Vyrůstala bezstarostně v rodině Františka a Soni Ritterových, polistopadových průkopníků v oblasti deratizace, dezinsekce, dezinfekce a travní asanace. Postupně se vypracovala na funkci vedoucí provozu DDD Soňa Ritterová. V roce 2014 zakládá svoji firmu.

Všichni naši zaměstnanci jsou odborně školeni a splňují nařízení zákona č. 258/2000 Sb.

Nabízíme

Efektivitu prováděných služeb (používáme nejmodernější zahraniční a tuzemské přípravky, technologické postupy schválené Hlavním hygienikem České republiky, dle metodik vypracovaných našimi předními odborníky.

Pružnost a všestrannost práce - obhospodařujeme několik větších objektů současně, používáme moderní aplikační techniku. Vycházíme a jsme v souladu s požadavky systému HACCP (93/43/EEC).

Profesionalita - vhodný postup projednáváme se zákazníkem. Přípravky volíme a obměňujeme tak, abychom zabránili možné rezistenci (odolnosti určité skupiny populace škůdců přežívat dávky používaných přípravků, který za běžných podmínek způsobí úhyn většiny jedinců normální populace) a současně měly dlouhou dobu působení.

Naši zaměstnanci čerpají zkušenosti z dlouholeté praxe a systematicky prohlubují své odborné znalosti. Promyšlené použití kvalitní aplikační techniky pro nejnovější přípravky, nám umožňuje chránit to, co je nám nejcennější – zdraví i přírodu.

Motto: „Jednat ve shodě s přírodou je rozumnému tvoru totéž, jako ve shodě s rozumem“ – Marcus Aurelius

Nahoru

Deratizace

Deratizace je souborem prací a opatření směřujících k hubení nebo omezování výskytu obecně škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců (potkani, krysy, myši), včetně zamezení jejich pronikání do objektu. Provádíme hubení škodlivých hlodavců od preventivních lokálních pokládek až po plošné a akutní deratizace.

Postup při deratizaci

Deratizaci provádíme pokládkou nástrah. Tyto nástrahy se pokládají samotné nebo se míchají s kousky potravin, aby se tím zvýšila atraktivnost požerových nástrah pro hlodavce. Nástrahy se pokládají do nástrahových staniček. Tím se znepřístupní nástraha pro domácí zvířata, příp. děti. Staničky mají různé vstupní otvory podle předpokládaného druhu hlodavce.

Při provádění deratizace je třeba také prohlédnout prostory, kde dochází k výskytu hlodavců a zjistit, kudy vedou jejich přístupové cesty. Bez jejich uzavření může docházet k opětovnému vnikání hlodavců do objektu.

Nejčastější příklady deratizačního zásahu

1) monitoring výskytu hlodavců
2) deratizace sklepních prostor rodinných a "činžovních" domů
3) deratizace technických prostor, podzemních garáží apod.
4) deratizace ve volném prostoru
5) deratizace v potravinářských provozech

Přípravky

Ratimor, Patenrat, Hubex, Protect, Brocum… + …. Deratizační staničky

Nahoru

Dezinsekce

Dezinsekce je souborem prací a opatření směřující k zničení škodlivého hmyzu. Jedná se především o tento hmyz: roztoči (Acarina), brouci (Coleoptera), motýli (Lepidoptera), mravenci, švábi, rusi, štěnice atd.

Nejrozšířenější metody provádění jsou chemické, zabíjející hmyz dotykově, nebo požerově.

Postup při dezinsekci

Při provádění dezinsekčních zásahů je třeba, aby zadavatel provedl, nebo zajistil taková technická opatření, kdy bude dosaženo co největšího efektu vlastního zásahu (zpřístupnění všech bytových jednotek, nebo částí objektu, provedení nezbytného odstranění technických a hygienických nedostatků).

Dále pak dodržovat pokyny o vhodném způsobu úklidu po aplikaci přípravků.

Vše, co přijde do styku s potravinami, jakož i potraviny samotné je nutno před zákrokem uschovat. Přípravky jsou voleny tak, že nezapáchají, účinnost bývá dotyková, neodpařují se, tudíž odpadá po aplikaci nebezpečí vdechnutí výparů.

Používané prostředky

Mythic, Fendona,Cytrol, Cimex, Maxforce, Cimetrol, Peststop… + … monitorovací pasti

Tyto přípravky jsou bez zápachu a nenechávají skvrny.
Používají se v bytech, kancelářích, zdravotnictví, živočišné výrobě, hospodářských objektech proti veškerému lezoucímu a létajícímu hmyzu (mravenci, švábi, blechy, rybenky, mouchy, komáři atd.).

Nejčastěji se setkáváme s následujícími druhy škodlivého, obtížného hmyzu či roztočů:

rus domácí, šváb obecný, štěnice, klíšťáci, mravenci faraoni, potemníci, lesáci, červotoči, zrnokazi, moli, zavíječi, mouchy, komáři, ovádi a další.

Nejčastější příklady dezinsekčního zásahu

  • dezinsekce obytných domů proti štěnicím,švábovitému hmyzu a mravencům
  • dezinsekce v potravinářských provozech
  • dezinsekce půdních prostor při vyklízení holubího trusu
  • hubení much, komárů, rybenek
Nahoru

Dezinfekce

Dezinfekce je souborem prací a opatření směřující k zneškodnění (usmrcení, inaktivaci a odstranění) původců infekce (mikroorganismů, plísní) v prostředí tak, aby nemohly způsobit šíření nákazy lidí a zvířat.

Používané prostředky

Virucidal, Dosanin, Chirox, Ani-Covid, Chloramin…

Covid 19

Provádíme speciální ochrannou dezinfekci, dle ustanovení §58, Zákona č.258/2000 Sb.

Cílenou likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění nemůže nabízet kdokoliv. Jedná se ze zákona o speciální ochrannou dezinfekci, která je vázána na odbornou způsobilost.

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je ve své provozovně povinna zajistit každá podnikající fyzická osoba, právnická osoba, nebo vlastník nemovitosti…“ (§57, odst.2), Zákona č. 258/2000Sb.). Zjednodušeně to znamená, že provádění dezinfekce v komerčních objektech, obytných místnostech apod., je, bez příslušné odborné způsobilosti, porušením zákona.

Nahoru

Asanace

Asanace je souborem prací a opatření směřující k likvidace škodlivých a nežádoucích porostů.

Postup při asanaci

Po prověření místa a zjištění druhu plevelů, provádíme vlastní postřiky. K přípravě vlastní kapaliny používáme prostředky, které jsou určeny k likvidaci různých plevelů v polních a lesních kulturách a jsou v současné době považovány za ekologicky nejčistší a nejšetrnější z hlediska ochrany životního prostředí.

Rostliny je přijímají výhradně zelenými listy a asimilačním prouděním je přípravkem zasažena celá rostlina, která během 10ti dnů hyne. Postřiky se provádějí tak, aby bylo zaručeno podchycení vegetačních období různých plevelů.

Používané prostředky

Bofix, Roundup, Touchdown…

Nahoru

Prodej

U nás si můžete zakoupit veřejnosti volně dostupné přípravky na hlodavce, štěnice, šváby, pastičky na myši, monitorovací pasti, dezinfekci…

Nahoru

Atlas škůdců

Rus domácí

Je 10-15mm velký. Skrývá ve škvírkách domů, tmavá, teplá místa. Světloplachý. Leze i po skleněném povrchu. Přenáší choroboplodné zárodky, produkují alergeny a nepříjemný zápach. Živí se odpadky, kůží, ale i papírem.

Šváb

Je 21-28mm velký. Všežravec. Vyskytuje se cca 3500 druhů. Noční živočich, není schopen pohybu na hladkém povrchu. Úkryty: vlhká, tmavá místa, těsné prostory. Přenáší choroboplodné zárodky, produkují alergeny a nepříjemný zápach.

Štěnice postelní

Živí se krví. Optimální teplota pro štěnici je 23-25 st. Vydrží hladovět i několik měsíců. Samice za život naklade 200-500 vajíček. Sání trvá 5-10 min. Úkryty: konstrukce postelí, matracre, švy lůžkovin, škvíry, podlahové krytiny, tapety.

Potemník

Např. potemník moučný - Samice klade během života několik set vajíček. Dospělec je černý až černohnědý a je 13-18 cm dlouhý. Dobře létá. Potrava: potravinové zbytky, chleba, moučné produkty. Potemník skladištní - potravou jsou hlavně obiloviny. Nejvýznamější škodou je znečištění produktu. Napadené obiloviny poté plesnivý.

Rušník

Délka těla je 2-3mm. Potrava: kožešiny, vlna... dospělci: nektar a pyl rostlin. Upřednostňuje sucho. Škody působí larvy svým požerem. Žijí venku na květech.

Pilous rýžový

Je 3 mm velký, létající brouk. Bývá hojnější ve skladech s vyšší teplotou (sklady, sila, mlýny, lodě). V prázdných skladech vydrží až 3 měsíce hladovět. Velmi odolný mrazu a vydrží až 10 dní ve vodě.

Octomilka

Výskyt mnoha druhů. Vyskytuje se na přezrálém nebo hnijícím ovoci. Velikost 2-4 mm.

Kožojed

Je 7-9 mm velký. Samička naklade za svůj život 100-200 vajíček, ze kterých se líhnout 1 cm velké larvy.  Živí se nektarem a pylem.

Mol

Je 4-8 mm velký. Bělavá housenka poškozuje hlavně textilie vlněného původu.

Zavíječ paprikový

Je 7-10mm velký. Housenka je až 13mm dlouhá. Patří mezi nejhorší skladištní škůdce. Potrava: mouka, vločky, ořechy, koření, sušené ovoce. Vyžaduje vyšší relativní vlhkost vzduchu.

Moucha

Je velká 6-8 mm. Bělavé larvy až 12mm. Vývoj probíhá v různých hnijících organických hmotách. Škodí obtěžováním i přenosem původců různých onemocnění. Na zvířatech se vyskytuje několik dalších druhů vší.

Vosa

Velikost 13-20mm. Živí se nektarem.

Sršeň

Sršeň obecná je oproti jiným vosám větší a mohutnější. Královny dosahují velikosti 23 až 35 milimetrů, samci a dělnice jsou menší. Nevyhýbá se lidským obydlím, vyhovují ji zejména opuštěné, tmavé a klidné půdní prostory.Živí se nektarem.

Veš

Veš dětská (hlavová) cizopasí zejména na dětech, velká 2-4mm. Vajíčka (hnidy) u kořenů vlasů. Hlavní cesta přenosu - přímý kontakt. Veš muňka v pubickém ochlupení člověka, velká 1,5-3mm. Veš šatní podobná vši dětské, zdržuje se v ošacení člověka, pokrývkách, lůžkovinách... Významný přenašeč onemocnění.

Blecha

Je 2-8mm velká. Dokáží skočit do vzdálenosti asi 35 cm při výšce skoku 20 cm.

Klíště

Živí se sáním krve. Jsou přenašeči řady infekčních chorob. Mezi nejfrekventovanější choroby přenášené klíštětem obecným patří lymeská borrelióza a klíšťová encefalitida. Nejčastěji se vyskytuje ve vysoké trávě a vlhkých lesích.

Svinka

Živí se rozkládajícími se zbytky rostlin a živočichů. Svinky jsou světloplaché. Žijí na temných vlhkých místech (pod kameny, padlými kmeny).

Cvrček

Teplomilný druh, v dospělosti velký 2-3 cm velký. Protože nepřežije chladné zimy, stahuje se do lidských obydlí, kde se živí zbytky a odpadky.

Rybenka

Tělo rybenky je ploché, protáhlého tvaru, 5-11mm dlouhé, pokryté stříbrošedými šupinkami. Vyhledává dostatečnou vlhkost s množstvím úkrytu, noční živočich. Živí se rostlinnými zbytky, škodí na knihách, textiliích.

Pisivka

Drobný hmyz 0,6-2mm velký. Rychle běhá. Požer na potravinách, papíru, rozšiřování plísní. Tmavé klidné prostředí bez proudění vzduchu.

Mravenec Farao

Drobný, 2mm štíhlý, žlutavý mravenec. Výskyt: zdivo, pod kachličkami, v nábytku. Preferují místa s dostatečnou vlhkostí a přístupem k vodě. Živí se potravou s podstatnou složkou živočišných bílkovin.

Mravenec

Nejčastěji do bytů proniká mravenec domácí. Výskyt: zahrady, základy domů. Živí se produkty obsahující cukr.

Myš

Délka těla až 150 mm. Staví hnízda na místech suchých. klidných (půdy, hospodářské budovy). Všežeravec, upřednostňuje rostlinnou potravu. Přenáší původce některých chorob, např. Salmoneloza, Leptospiroza.

Potkan

Ocas silný, kratší, než tělo. Délka těla až 270 mm.  Aktivní život po setmění. Výskyt především ve stokách odpoadních vod, okolí popelnic, skládky, místa s odpadky potravin. Potrava: všežravec. Je zdrojem nákaz.

Krysa

Ocas tenký, delší než tělo. Velmi dobře šplhá a skáče. Délka těla do 250 mm. Přenašeč nebezpečných onemocnění. Všežravec. Upřednostňuje rostlinnou potravu před živočišnou.

Rejsek

Rejsek obecný měří průměrně 55-82 mm  na délku (bez ocasu). Rejsci jsou aktivní po celý rok.  Mají dostatek tukové rezervy na to, aby přežili i ty nejstudenější měsíce v zimě. Rejsek je typický hmyzožravec, tudíž se živí převážně hmyzem ale i slimáky, červy.... Rejsek obecný si staví hnízdo pod zemí, méně častěji pak pod hustou vegetací.

Myšice

Délka těla s ocasem až 180mm. Hnízdo pod povrchem půdy. Aktivní je v noci. Skáče a šplhá. Potrava: semena, potraviny, zelenina, ovoce... Přenáší původce Leptospirozy a Tularemie. Hostitel blech a roztočů.

Hraboš

Délka těla cca 12cm. Potrava: obiloviny, brambory, kořeny a kůra mladých stromků. Výskyt: v norách.
Nahoru

Kontakty

Lenka Kučerová
J. Š. Baara 1814
434 01 Most
Česká republika

Zobrazit na mapě

Telefon 1: +420 602 467 077
Telefon 2:+420 773 210 210

E-mail: info@dddkucerova.cz